May 2018 Events

Events in July 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
July 1, 2024
July 2, 2024
July 3, 2024
July 4, 2024
July 5, 2024
July 6, 2024
July 7, 2024
July 8, 2024
July 9, 2024
July 10, 2024
July 11, 2024
July 12, 2024
July 13, 2024
July 14, 2024
July 15, 2024
July 16, 2024
July 17, 2024
July 18, 2024
July 19, 2024
July 20, 2024
July 21, 2024
July 22, 2024
July 23, 2024
July 24, 2024
July 25, 2024
July 26, 2024
July 27, 2024
July 28, 2024
July 29, 2024
July 30, 2024
July 31, 2024
August 1, 2024
August 2, 2024
August 3, 2024
August 4, 2024

 

Tour Locations

Speaking - REI - Fairbanks, AK

19 College Rd, Fairbanks, AK 99701, USA

REI Anchorage - Speaking Event

REI - Bellingham, WA

REI - Spokane, WA

REI - Kennewick, WA

REI - Bend, Oregon

REI - Kennewick, WA

REI - Seattle

REI - Bellevue, WA

REI - Alderwood Store in Lynwood, WA

REI - Boise, Idaho

Marysville Opera House. Outdoor Speaker Series. October 9, 2018

REI talk at Odin Brewing Company, Tukwila, WA. September 5th

Image result for odin brewing company

Bozeman REI. September 12, 2018.

Missoula REI. September 13, 2018.

Image result for Missoula REI Store

Lopez Island Library. Author talk with David Mauro October 4, 2018.

Image result for Lopez Island Library 

Writers Workshop at Lopez Island Library. October 6, 2018.

Image result for Lopez Island Library

REI talk at Wildcraft Cider Works. November 13,2018

Image result for wildcraft cider works eugene oregon

Tacoma REI. August 7, 2018

REI - Oxnard, CA

Roseville/Galleria, CA REI 4/25/19

Fresno, CA REI talk. 4/23/19

Tucson, AZ REI Store. 3/26/19

Village Books, Bellingham, WA Author talk 1/10/19

Issaquah, WA REI talk 01/17/19

Olympia, WA REI talk 01/16/19

Silverdale, WA REI talk. 01/15/19

Clackamas, OR REI talk. 11/15/19

Salem, OR REI talk. 01/14/19

Eugene, OR REI talk. 01/13/19

Western Washington University talk 01/06/19

Folsom, CA REI. 4/24/19

Flagstaff, AZ REI . 3/28/19

Burbank, CA REI store. 5/21/19

REI - Winter Park, FL 6/12/19

REI - Chandler. AZ 5/10/19

REI - Paradise Valley, AZ 5/09/19