May 2018 Events

Events in November 2022–January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
October 31, 2022 November 1, 2022 November 2, 2022 November 3, 2022 November 4, 2022 November 5, 2022 November 6, 2022
November 7, 2022 November 8, 2022 November 9, 2022 November 10, 2022 November 11, 2022 November 12, 2022 November 13, 2022
November 14, 2022 November 15, 2022 November 16, 2022 November 17, 2022 November 18, 2022 November 19, 2022 November 20, 2022
November 21, 2022 November 22, 2022 November 23, 2022 November 24, 2022 November 25, 2022 November 26, 2022 November 27, 2022
November 28, 2022 November 29, 2022 November 30, 2022 December 1, 2022 December 2, 2022 December 3, 2022 December 4, 2022

 

Tour Locations

Speaking - REI - Fairbanks, AK

19 College Rd, Fairbanks, AK 99701, USA

REI Anchorage - Speaking Event

REI - Bellingham, WA

REI - Spokane, WA

REI - Kennewick, WA

REI - Bend, Oregon

REI - Kennewick, WA

REI - Seattle

REI - Bellevue, WA

REI - Alderwood Store in Lynwood, WA

REI - Boise, Idaho

Marysville Opera House. Outdoor Speaker Series. October 9, 2018

REI talk at Odin Brewing Company, Tukwila, WA. September 5th

Image result for odin brewing company

Bozeman REI. September 12, 2018.

Missoula REI. September 13, 2018.

Image result for Missoula REI Store

Lopez Island Library. Author talk with David Mauro October 4, 2018.

Image result for Lopez Island Library 

Writers Workshop at Lopez Island Library. October 6, 2018.

Image result for Lopez Island Library

REI talk at Wildcraft Cider Works. November 13,2018

Image result for wildcraft cider works eugene oregon

Tacoma REI. August 7, 2018

REI - Oxnard, CA

Roseville/Galleria, CA REI 4/25/19

Fresno, CA REI talk. 4/23/19

Tucson, AZ REI Store. 3/26/19

Village Books, Bellingham, WA Author talk 1/10/19

Issaquah, WA REI talk 01/17/19

Olympia, WA REI talk 01/16/19

Silverdale, WA REI talk. 01/15/19

Clackamas, OR REI talk. 11/15/19

Salem, OR REI talk. 01/14/19

Eugene, OR REI talk. 01/13/19

Western Washington University talk 01/06/19

Folsom, CA REI. 4/24/19

Flagstaff, AZ REI . 3/28/19

Burbank, CA REI store. 5/21/19

REI - Winter Park, FL 6/12/19

REI - Chandler. AZ 5/10/19

REI - Paradise Valley, AZ 5/09/19